Có 1 kết quả:

gián điệp

1/1

gián điệp

giản thể

Từ điển phổ thông

gián điệp, do thám tình hình