Có 2 kết quả:

ách tíchách tịch

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Hẹp hòi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chật hẹp, như bị thắt lại, nói về địa thế — Hẹp hòi, nhỏ nhen, nói về lòng dạ con người.