Có 1 kết quả:

âm hộ

1/1

âm hộ

giản thể

Từ điển phổ thông

âm hộ, cửa mình