Có 1 kết quả:

âm ám

1/1

âm ám

giản thể

Từ điển phổ thông

mờ ám