Có 1 kết quả:

a lạp bá

1/1

a lạp bá

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước A-rập

Từ điển trích dẫn

1. “A Lạp Bá” 阿拉伯, “A Lạp Bá bán đảo” 阿拉伯半島, tiếng Anh "Arabia Peninsula".