Có 1 kết quả:

a phù dung

1/1

a phù dung

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thuốc phiện

Từ điển trích dẫn

1. Xem “a phiến” 阿片.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ thuốc phiện ( opium ), vì hoa của cây thuốc phiện có màu sắc giống như hoa Phù dung, nên gọi thuốc phiện là A phù dung.