Có 1 kết quả:

a na

1/1

a na

giản thể

Từ điển phổ thông

mũm mĩm, mềm mại, xinh đẹp thướt tha

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng yếu đuối ẻo lả của người con gái — Vẻ chậm chạp, từ từ không vội vàng.

Một số bài thơ có sử dụng