Có 1 kết quả:

bệ từ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cáo từ với vua.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cáo từ với vua.