Có 1 kết quả:

âm phận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoảng thời gian thuộc về âm, tức từ giữa trưa đến nữa đêm.