Có 1 kết quả:

âm hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cách trừng phạt kẻ có tội thời xưa là cắt hòn dái, thiến dái.