Có 1 kết quả:

âm trợ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giúp ngầm. ☆Tương tự: “ám trợ”.

Một số bài thơ có sử dụng