Có 1 kết quả:

âm thiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trời mây mù âm u, không thấy ánh mặt trời. ★Tương phản: “tình thiên” 晴天.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bầu trời u ám, không có nắng.