Có 1 kết quả:

âm phủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỗ hồn người chết ở.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi hồn người chết ở. Cũng như Âm cung 陰宮.

Một số bài thơ có sử dụng