Có 1 kết quả:

âm hộ

1/1

âm hộ

phồn thể

Từ điển phổ thông

âm hộ, cửa mình

Từ điển trích dẫn

1. Cửa mình của đàn bà. ☆Tương tự: “âm môn” 陰門.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa mình của người đàn bà con gái ( vulve ).