Có 1 kết quả:

âm lịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lịch tính theo vận hành của mặt trăng (tiếng Pháp: calendrier lunaire).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tính ngày giờ năm tháng theo sự vận chuyển của mặt trăng. Tức lịch Tàu, lịch ta.