Có 1 kết quả:

âm khí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khí âm u nặng nề, hàn khí.
2. Ngày xưa chỉ khí của đàn bà. ◇Lão Xá 老舍: “Âm khí nhất xung, pháp thuật tựu bất linh liễu” 陰氣一沖, 法術就不靈了 (Thần quyền 神拳, Đệ nhị mạc) Âm khí một khi xung lên thì phép thuật không còn linh nghiệm nữa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi khí lạnh lẽo như ở cõi chết. Đoạn trường tân thanh có câu: » Ở đây âm khí nặng nề, Bóng chiều đã ngã nẻo về còn xa «.

Một số bài thơ có sử dụng