Có 1 kết quả:

âm thư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái nhọt mọc ngầm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhọt mọc ngầm, nhọt bọc.