Có 1 kết quả:

âm nuy

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bệnh liệt dương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên bệnh của đàn ông, tức bệnh liệt dương, ngọc hành không cương lên được.