Có 1 kết quả:

âm thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng thấp đục, ồ ề, không được trong trẻo.