Có 1 kết quả:

âm hành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sinh thực khí và đồ bài tiết nước tiểu của đàn ông. § Cũng gọi là “ngọc hành” 玉莖.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bộ phận tròn và dài trong cơ quan sinh dục của đàn ông. Cũng gọi là Ngọc hành.