Có 1 kết quả:

âm xứ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Âm hộ.