Có 1 kết quả:

âm kiệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một đuờng mạch trong người, đi từ gót chân, vòng qua mắt cá bên trong mà lên tới yết hầu, một trong Kì kinh bát mạch của Đông y.