Có 1 kết quả:

âm đạo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. cái lỗ trong sinh thực khí của đàn bà (tiếng Pháp: vagin).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đường trong bộ phận sinh dục của người đàn bà ( vagin ).

Một số bài thơ có sử dụng