Có 1 kết quả:

âm bộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bộ phận phía ngoài của âm hộ (tiếng Pháp: vulve).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần bên ngoài của bộ phận sinh dục đàn bà ( vulve ).