Có 1 kết quả:

âm môn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cửa mình của đàn bà.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa mình của người đàn bà. Cũng như Âm hộ.

Một số bài thơ có sử dụng