Có 1 kết quả:

âm dương gia

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một học phái đề xướng từ thời Chiến quốc theo thuyết “âm dương ngũ hành” 陰陽五行.
2. Người làm nghề theo phái dịch lí, chuyên trị các thuật “trạch nhật” 擇日, “chiêm tinh” 占星, “phong thủy” 風水, v.v.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Các nhà chuyên nghiên cứu lẽ biến hoá chuyển vận của trời đất âm dương mà suy ra lẽ biến hoá của con người. Các nhà này họp thành một trong Cửu lưu của Trung Hoa.