Có 1 kết quả:

âm dương tiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hai đồng tiền dùng để hỏi ý người chết, nếu gieo xuống mà một đồng sấp ( âm ), một đồng ngửa ( dương ) là tốt.