Có 1 kết quả:

âm hiểm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Độc ác thâm hiểm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Độc ác ngầm, hại người mà không lộ ra ngoài.