Có 1 kết quả:

âm điện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thứ điện loại âm, cũng gọi là phụ điện (tiếng Pháp: électricité négative).