Có 1 kết quả:

lăng trì

1/1

lăng trì

giản thể

Từ điển phổ thông

hình xẻo thịt