Có 1 kết quả:

dương xuân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mùa xuân, trời xuân ấm áp. ◇Lí Bạch 李白: “Huống dương xuân triệu ngã dĩ yên cảnh, đại khối giả ngã dĩ văn chương” 況陽春召我以煙景, 大塊假我以文章 (Xuân dạ yến tòng đệ đào lí viên tự 春夜宴從弟桃李園序) Huống chi mùa xuân ấm áp đem mây khói mà mời đón, Trời đất mênh mông đem cảnh đẹp mà giúp vui.
2. Xưng tụng chính trị nhân đức. ◇Thẩm Ước 沈約: “Du du ức vạn tính, Ư thử đổ dương xuân” 悠悠億萬姓, 於此睹陽春 (Lương cổ xuy khúc 梁鼓吹曲, Hôn chủ tứ dâm thắc 昏主恣淫慝).
3. Tỉ dụ ân trạch. ◇Âu Dương Chiêm 歐陽詹: “Thượng thiên chí nhân chi cao trạch, hậu địa vô tư chi dương xuân” 上天至仁之膏澤, 厚地無私之陽春 (Thượng Trịnh tướng công thư 上鄭相公書).
4. Tỉ dụ êm dịu, quyến dũ. ◇Cảnh thế thông ngôn 警世通言: “Đinh ninh thử khứ Cô Tô thành, Hoa nhai mạc thính dương xuân thanh” 叮嚀此去姑蘇城, 花街莫聽陽春聲 (Vương Kiều Loan bách niên trường hận 王嬌鸞百年長恨).
5. Tên một khúc ca ngày xưa.

Một số bài thơ có sử dụng