Có 1 kết quả:

dương nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ tháng 10 âm lịch.

Một số bài thơ có sử dụng