Có 1 kết quả:

giai cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bậc thềm — Thứ bậc, hạng người trong xã hội.