Có 1 kết quả:

hiểm độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hung ác, hại người.