Có 1 kết quả:

ẩn hoa thực vật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thứ cây không có nở hoa kết quả, chỉ nhờ bào tử truyền giống. Như các loài rong, rêu, nấm chẳng hạn. § Còn gọi là “hạ đẳng thực vật” 下等植物.