Có 1 kết quả:

lệ thuộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dựa vào người khác, chịu sự sai khiến của người khác.