Có 1 kết quả:

hùng tráng

1/1

hùng tráng

giản thể

Từ điển phổ thông

hùng tráng, khoẻ mạnh