Có 1 kết quả:

hùng tráng

1/1

hùng tráng

phồn thể

Từ điển phổ thông

hùng tráng, khoẻ mạnh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

To lớn mạnh mẽ ( nói về người ).

Một số bài thơ có sử dụng