Có 1 kết quả:

song hồi môn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tập tục ngày xưa, một tháng sau khi kết hôn, người đàn bà mới cưới cùng đi với chồng về nhà thăm cha mẹ mình, gọi là “song hồi môn” 雙回門.