Có 1 kết quả:

song thê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chim trống chim mái đậu thành cặp. Chỉ vợ chồng khắng khít không rời.

Một số bài thơ có sử dụng