Có 1 kết quả:

song nhãn kính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kính có hai tròng mắt, tức cái ống nhòm, dùng để nhìn rõ vật ở xa.