Có 1 kết quả:

tạp thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Các thứ thuế lặt vặt, đánh vào các món hàng vặt, các sinh hoạt nhỏ của dân chúng.