Có 1 kết quả:

kê tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tim gà.
2. Hình trên tròn dưới nhỏ lại như tim gà.