Có 1 kết quả:

ly biệt

1/1

ly biệt

giản thể

Từ điển phổ thông

ly biệt, chia lìa