Có 1 kết quả:

ly dị

1/1

ly dị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vợ chồng bỏ nhau

Một số bài thơ có sử dụng