Có 1 kết quả:

tuyết cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Da con gái trắng như tuyết.