Có 1 kết quả:

lôi xạ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dịch âm tiếng Anh "laser". § Cũng viết là 鐳射.