Có 1 kết quả:

điện cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Máy chạy bằng điện.