Có 1 kết quả:

điện lưu

1/1

điện lưu

phồn thể

Từ điển phổ thông

dòng điện

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dòng điện, luồng điện.