Có 1 kết quả:

điện từ

1/1

điện từ

phồn thể

Từ điển phổ thông

điện từ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức hút sắt do điện sinh ra.